Dienstleistungen / Paslaugos

DE Übersetzerin und Dolmetscherin

Litauisch-Deutsch-Litauisch

LT Vertėja raštu ir žodžiu

Vokiečių–lietuvių–vokiečių

Telefon / Telefonas: 015122594567 (+4915122594567)

E-Mail / El. paštas: info@regina-reuss.de

DE

 • Bescheinigte/bestätigte/beglaubigte Übersetzung

Deutsch-Litauisch

Litauisch-Deutsch

  • Dolmetschen

  Deutsch-Litauisch

  Litauisch-Deutsch

  LT

  • Patvirtintas vertimas raštu

  Vokiečių–lietuvių

  Lietuvių–vokiečių

   • Vertimas žodžiu

   Vokiečių–lietuvių

   Lietuvių-vokiečių

   DE

   Als für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigte Übersetzerin für die litauische Sprache biete ich Ihnen bescheinigte (bestätigte, beglaubigte) Übersetzungen an. Eine solche Übersetzung, deren Richtigkeit und Vollständigkeit ich in meiner Eigenschaft als ermächtigte Übersetzerin mit meiner Unterschrift und meinem Stempel bescheinige, wird von deutschen und litauischen Behörden akzeptiert.

   LT

   Esu versti raštu Berlyno teismams ir notarams įgaliota vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų vertėja, todėl galiu Jums pasiūlyti patvirtintą vertimą. Toks vertimas, kurio tikslumą ir išsamumą patvirtinu savo, kaip įgaliotosios vertėjos parašu ir anspaudu, pripažįstamas Vokietijos ir Lietuvos institucijose.

   DE

   Als für die Berliner Gerichte und Notare allgemein beeidigte Dolmetscherin für die Sprachrichtungen Deutsch-Litauisch und Litauisch-Deutsch helfe ich Ihnen gerne, sich zu verständigen, in Berlin und Umgebung, vor Ort anwesend oder telefonisch.

   LT

   Kaip Berlyno teismams ir notarams bendrąja priesaika prisiekusi vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų vertėja žodžiu mielai Jums padėsiu susikalbėti Berlyne ir jo apylinkėse, vietoje arba telefonu.